ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Dla uczestników od 3-25 lat, z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Na wstępie zapewniamy wielospecjalistyczną ocenę możliwości psychomotorycznych, na podstawie której opracowywany jest wszechstronny program stymulacji podlegający stałej modyfikacji wynikającej z rozwoju dziecka.
Proponujemy różne formy terapii organizowane w ramach codziennego planu zajęć: krąg polisensoryczny według pór roku , masaż taktylny, zajęcia metodą V. Sherborne i CH Knilla, hydroterapia, muzykoterapia. Dodatkowo, dzięki programowi Stowarzyszenia ZADBA, uczestnicy ZRW korzystają z zajęć dogoterapii.
Uczestnicy są objęci również indywidualnymi zajęciami rewalidacyjnymi-/ patrz oferta zajęć/, zgodnie z potrzebami uczestnika ZRW oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły.
Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez realizację projektów oraz udział w wycieczkach i imprezach integracyjnych.

ZRW działają w godzinach 9.45- 13.45 oraz DODATKOWEGO CZASU do 15.15