ZAJĘCIA SPORTOWE


13.11.2017

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej, w siłowni, na boisku szkolnym, placu zabaw lub w terenie z wykorzystaniem dostępnych sopockich atrakcji w przestrzeni publicznej, takich jak place zabaw czy „siłownie pod chmurką”.
Uczniowie na lekcjach poznają i doskonalą elementy techniczne zespołowych gier sportowych w różny dostępny sposób. Mogą one się odbywać w formie zabawy lub specjalistycznego treningu. Poprzez systematyczny udział w zajęciach uczniowie powiększają swoją wydolność fizyczną, zwiększają zakres i jakość wykonywanych ćwiczeń, który starannie dobrany jest do indywidualnego poziomu zaawansowania i możliwości ucznia. Jedną z dyscyplin, dającą szanse na poczucie ducha sportu dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich jest Boccia prowadzona przez certyfikowango sędziego.
Dzięki pracy na kilku prostych przyrządach siłowych doskonalimy nie tylko prawidłową postawę i sylwetkę, ale również kilka innych bardzo ważnych aspektów rozwojowych jak np. ruch naprzemienny lub koordynacja wzrokowo-ruchowa.

20.11.2017

INTEGRACJA SENSORYCZNA


Zajęcia Integracji sensorycznej odbywają się w ramach lekcji wychowania fizycznego albo w ramach zajęć rewalidacyjnych/ terapeutycznych ( dla uczestników wczesnego wspomagania rozwoju dziecka), w formie zajęć indywidualnych lub grupowych.

13.11.2017

BASEN

- Uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 w Sopocie mają zaproponowane zajęcia na pływalni MOSiR, przy ulicy Haffnera, w ramach lekcji wychowania fizycznego.
Obcowanie z wodą jest bardzo ważne dla rozwoju człowieka, ale i niezwykle trudne dla niektórych dzieci. Zajęcia na basenie prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem. Oswajanie z wodą bardzo szybko daje efekty w postaci pozbywania się lęku przed pływaniem. W celu zaprezentowania postępów naszych „pływaków”, co roku organizowane są zawody pływackie, na których każdy daje popis swoich możliwości i umiejętności przed swoimi bliskimi.
- Zajęcia dla najmłodszych dzieci prowadzone są na innym Sopockim akwenie. Basen solankowy przy Sopockim Klubie Żeglarskim dzięki swoim właściwościom leczniczym i podwyższonej temperaturze wody jest bardzo dobrym miejscem pierwszego kontaktu malucha z wodą. Cieplejsza woda i specjalistyczne metody relaksacyjne „Watsu” sprzyjają także pomniejszeniu spastyki mięśniowej u dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki wykorzystaniu elementów nauki pływania zaczerpniętych z angielskiej koncepcji Hallwick, dzieci mają większe szanse na czerpanie radości z przebywania w wodzie.