ZAJĘCIA DODATKOWE


13.11.2017

ZAJĘCIA TEATRALNE

W Zespole szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie od kilku lat działa grupa teatralna, składająca się głównie z uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.
Uczniowie pracują pod kierunkiem terapeuty – p Jacka Spicy.
Cechą charakterystyczną pracy w tej grupie jest nowoczesne podejście do przedstawień teatralnych, oparte na formach pantomimicznych, awangardowych. Uczniowie są tu często współtwórcami i animatorami przedstawianej sztuki, przez co zajęcia te maja oprócz efektu rozwoju zainteresowań również charakter terapeutyczny.
Grupa teatralna co roku bierze udział w przeglądzie grup teatralnych, organizowanym przez SOSW w Kościerzynie
Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 14.30

13.11.2017

ZAJĘCIA TANECZNE

Od kilku lat na terenie szkoły są prowadzone zajęcia taneczne pod kierunkiem Pani Izabeli Kukawki- oligofrenopedagoga, nauczyciela innej sopockiej placówki.
Zajęcia taneczne oprócz rozwoju zainteresowań wspomagają kształtowanie kondycji fizycznej oraz integracji sensorycznej.
Grupa, prawie każdego roku bierze udział w przeglądzie grup tanecznych organizowanych przez SOSW nr 1 w Gdyni.
Zajęcia dobywają się w środy o 14.30

13.11.2017

KARATE

Zajęcia KARATE organizowane są przez sopocki klub sportowy Randori. Ćwiczenia są dopasowane do możliwości psycho-fizycznych uczestników.
Zajęcia te bardzo rozwijają poczucie własnej wartości i wbrew obawom niektórych rodziców nigdy nie kształtują i nie wzmacniają zachowań agresywnych, choć z pewnością nie dla każdego dziecka są polecane.
Zajęcia Karate są płatne- 10zł za zajęcia w każdy piątek od 13.30 do 14.00