Wiodący Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy


30.05.2018

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy
WOKRO oferuje szeroki zakres zajęć terapeutycznych opisanych na stronie internetowej szkoły www.zss5sopot.pl; w zakładce oferta zajęć szkoły
Dodatkowo w ramach świadczenia usług WOKRO można po wcześniejszym umówieniu się uzyskać konsultacje lekarza specjalisty rehabilitanta, dietetyka, lekarza psychiatry dziecięcego oraz usługi w zakresie wsparcia psychologicznego
Działania skierowane są do dzieci z powiatu sopockiego z deficytami rozwojowymi lub zagrożone niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3.
WOKRO pracuje w czasie trwania roku szkolnego, podobnie jak szkoła i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Na zajęcia terapeutyczne można się zgłosić otrzymując:
- skierowanie lub opinię/ zaświadczenie od lekarza specjalisty
- opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Opinia lub skierowanie powinny zawierać diagnozę lub opis potrzeb dziecka oraz przyczyny skierowania dziecka na zajęcia, a także wskazywać obszar koniecznej pomocy dziecku i jego rodzinie.
W celu umówienia się na zajęcia prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: zss5@sopot.pl, lub telefonicznie 58 551 18 15