Program „Rehabilitacja 25 plus”

Program „Rehabilitacja 25 plus” kierowany jest do absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Nasi absolwenci SPdP biorący udział w programie na terenie naszej szkoły mają zapewnione usługi opiekuńcze, pomoc psychologiczną, biorą udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych, wspierających ruchowo, rozwijających kompetencje zawodowe. Uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań, wyjściach pozaszkolnych poszerzających znajomość środowiska lokalnego, zakładów usługowych, sklepów, miejsc użyteczności publicznej.
Otrzymują pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności, samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności – pomocnika kuchennego, prac porządkowych, obsługi urządzeń kuchennych i biurowych. Otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.
Mają okazję dalej uczestniczyć w życiu szkoły, biorą udział w uroczystościach, imprezach, zabawach, dyskotekach.
Mają między innymi zajęcia rozwijające kreatywność i twórcze myślenie, zajęcia gastronomiczne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia ruchowe, ceramikę, terapię, zajęcia biurowe, hipoterapię, zajęcia teatralne i taneczne Program jest finansowany ze środków PFRON  >>>>>>zdjęcia