SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


08.11.2017

Dla uczniów wchodzących w  ( -III etap edukacyjny) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi ( dwiema lub więcej niepełnosprawnościami, sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Jest to klasa przygotowująca młodzież do jak największej samodzielności i zaradności życiowej na miarę możliwości ucznia, do aktywizacji społecznej, poszanowania wartości obywatelskich, rozwijania zainteresowań- bycia aktywnym.

Przedmioty realizowane w SPdP to:
a. Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne
b. Zajęcia kształtujące komunikowanie
c. Zajęcia kształtujące kreatywność
d. Przysposobienie do pracy
e. Wychowanie fizyczne

W zależności od indywidualnych możliwości psycho-fizycznych oraz predyspozycji- uczeń jest  kierowany  do odpowiedniej grupy:
a/ o profilu biurowym , w której podopieczni uczą się: - obsługi sprzętu biurowego (sortowanie, zszywanie i rozszywanie, laminowanie, kserowanie, skanowanie, niszczenie dokumentów); - prac komputerowych (wprowadzanie danych do komputera, zarządzanie danymi, tworzenie tabel, prace redakcyjne, uruchamianie i obsługiwanie przeglądarki internetowe); - archiwizacji sytuacji i zdarzeń poprzez fotografowanie, filmowanie (obróbka zdjęć, tworzenie krótkich tekstów informacyjnych, układ strony gazetki szkolnej, rozmieszczenie materiału);
- korzystania z encyklopedii, słowników i leksykonów multimedialnych
b/ o profilu kuchennym, w której podopieczni uczą się : - prac z zakresu gospodarstwa domowego, prac kuchennych, porządkowych, czynności samoobsługowych, samodzielności w codziennym życiu. W celu realizacji zadań uczniowie mają praktyki w stołówce szkolnej, gdzie uczą się i doskonalą umiejętności z zakresu prac pomocnika w kuchni- np. nakrywanie stołów do obiadu, obsługa kelnerska, obsługa narzędzi i maszyn kuchennych, zmywanie, obieranie warzyw.
Ponadto podopieczni w zależności od możliwości indywidualnych uczą się drobnych prac naprawczych, ogrodowych, dekoratorskich (ceramika), prac kuchennych- sporządzania prostych posiłków z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania, gospodarstwa domowego (pranie, prasowanie, sprzątanie)

W ramach zajęć z przysposobienia do pracy uczniowie uczęszczają na zajęcia z ceramiki,
gdzie przeżywają wielką przygodę i zabawę z niespodzianką na końcu. Nigdy nie wiadomo co wyjmiemy z pieca… prace naszych artystów może nie są doskonałe ale wkładają w nie wiele serca, radości, emocji i zachwytów. Swoje wyroby prezentują na corocznych kiermaszach a pozyskane środki przeznaczone są na zakup szkliw, które czynią z  "wylepek" uczniów …dzieła! i sztukę!
Corocznie uczniowie klas starszych wraz z opiekunami organizują dla uczniów klas młodszych warsztaty zdrowego odżywiania oraz szkolną imprezę „Mam Talent”, w której bierze udział cała społeczność szkolna wraz z rodzicami.
Corocznie uczniowie klas starszych wraz z opiekunami organizują dla uczniów klas młodszych warsztaty zdrowego odżywiania oraz szkolną imprezę „Mam Talent”, w której bierze udział cała społeczność szkolna wraz z rodzicami.