ŚWIETLICA


21.09.2019

ŚWIETLICA

Świetlica czynna jest codziennie od 7.15 do 9.45 i po południu od 13.30 do 17.00
Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie, których rodzice pracują zawodowo lub którym potrzebna jest opieka w czasie oczekiwania na dodatkowe zajęcia lub dowóz.
W przypadku ucznia z zaburzeniami zachowania lub dodatkowymi potrzebami z koniecznością innej/ indywidualnej organizacji opieki i wychowania w czasie zajęć świetlicowych wnioski o pobyt w świetlicy będą rozpatrywane indywidualnie, po spotkaniu z osobą odpowiedzialną za rekrutację podopiecznych do świetlicy.

W trakcie godzin świetlicy popołudniowej prowadzone są również zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia w 2 grupach:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

 

 

 

 

 

 

Grupa I

13.30-14.30

 

 

Grupa II

14.30-1530

 

Poniedziałek

 

 

 

Zajęcia
muzyczne

 

 Wtorek

 

 

 

Zajęcia taneczne

 

     Środa

 

 

 

Gra w boule/ petanque

 

 

 Czwartek

 

 

Gry planszowe/
Metoda harcerska

 Piątek

 

 

Zajęcia kulinarne