RELIGIA


13.11.2017

Religia

Lekcje religii organizowane są dla uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na uczęszczanie dziecka na zajęcia w Karcie Ucznia.
Nie organizujemy zajęć religii w przedszkolu i zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, natomiast jeśli rodzice wyrażą taka wolę uczestnicy ZRW i wychowankowie przedszkola biorą udział w obrzędach i celebracjach religii katolickiej, zgodnie z kalendarzem roku.