REKRUTACJA


13.11.2017

Rekrutacja


W celu zapisania dziecka do szkoły należy przedstawić następujące dokumenty:
a) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
b) Skierowanie Prezydenta Miasta ( Sopotu, Gdańska, Gdyni), Starosty Powiatu
c) Podanie do Dyrektora szkoły
d) Wypełnioną kartę ucznia
e) Kserokopię aktu urodzenia
f) 2 zdjęcia legitymacyjne

 

Wzory znajdują się w odnośniku pliki do pobrania

 

UWAGA!

Żeby zapisać dziecko do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie od następnego roku szkolnego, należy skontaktować się drogą telefoniczną – 58 551 18 15 lub droga mailową: zss5@sopot.pl; w celu umówienia się z Dyrektorem szkoły.
W celu zapisania dziecka na kolejny rok szkolny należy skontaktować się ze szkołą tuż po upływie ferii zimowych!