RADA RODZICÓW


20.11.2017

W roku szkolnym 2018/2019 RR ustaliła składkę miesięczną na Radę Rodziców -10 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w dowolny sposób: jednorazowo, w kilku lub 2 ratach ( raz na półrocze), miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:
PKO SA o. w Sopocie 72 1240 1242 1111 0010 0107 8960
w przypadku wpłat na konto prosimy dopisać imię i nazwisko ucznia.