OBIADY


Płatność za obiady w sekretariacie szkoły u p. intendentki

rano-od wtorku do piątku- od. 9.30-10.30

po południu- codziennie- od 13.30 do 14.00

Płatności za obiady można dokonywać przelewem na konto: 53 1160 2202 0000 0000 4621 5015 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc i rok, za który dokonywana jest opłata
koszt obiadu- 4 zł, przeciętny koszt obiadów za 1 miesiąc- 21 dni x 4 zł = 84 zł. Jeśli są odliczenia z poprzedniego miesiąca prosimy o kontakt w sekretariacie szkoły.
Jeżeli dziecko nie będzie jadło obiadu w danym dniu lub przez kilka następnych, rodzic zobowiązany jest do przekazania informacji najpóźniej rano danego lub pierwszego dnia nieobecności dziecka do godz. 9.00 w celu dokonania odpisu za obiad.
tel.: 58 551 18 15

Jadłospis obiadów podawany jest w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym LIBRUS oraz wywieszany na tablicy ogłoszeń naprzeciw głównego wejścia do szkoły.