NASI SPONSORZY


Lions Club Gedania
Lions Club Gedania

Lions Club Gedania 

Na same Święta szkoła otrzymała kolejny prezent - TĘŻNIĘ SOLANKOWĄ.
Tym razem naszym Św. Mikołajem okazał się Lion’s Club Gedania Gdańsk, a w sopocką solankę ze źródła św. Wojciecha, zaopatruje nas, jak zwykle nasz szkolny przyjaciel, KMS Sopot, poprzez dystry butora wody solankowej „ Aqua System”. Urządzenie zbudowane jest z drewna, gałązek brzozowych i pomp tłoczących solankę. W miejscu, gdzie ono funkcjonuje wytwarza się mikroklimat bogaty w całą gamę cennych mikroelementów: jod, brom, magnez, wapń,sód czy żelazo. Solanka polecana jest przede wszystkim alergikom, chorym z astmą, osobom z nawracającym nieżytem nosa albo krtani, czy stanem zapalnym zatok.
W szkole tężnia będzie służyć przede wszystkim uczniom ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i przedszkolakom, jako terapia wspomagająca.

Na same Święta szkoła otrzymała kolejny prezent - TĘŻNIĘ SOLANKOWĄ.
Tym razem naszym Św. Mikołajem okazał się Lion’s Club Gedania Gdańsk, a w sopocką solankę ze źródła św. Wojciecha, zaopatruje nas, jak zwykle nasz szkolny przyjaciel, KMS Sopot, poprzez dystry butora wody solankowej „ Aqua System”. Urządzenie zbudowane jest z drewna, gałązek brzozowych i pomp tłoczących solankę. W miejscu, gdzie ono funkcjonuje wytwarza się mikroklimat bogaty w całą gamę cennych mikroelementów: jod, brom, magnez, wapń,sód czy żelazo. Solanka polecana jest przede wszystkim alergikom, chorym z astmą, osobom z nawracającym nieżytem nosa albo krtani, czy stanem zapalnym zatok.
W szkole tężnia będzie służyć przede wszystkim uczniom ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i przedszkolakom, jako terapia wspomagająca.

Sofitel Grand Sopot

Nasza szkoła ma wielkie szczęście do spotykania na swojej drodze dobrych i życzliwych ludzi. Tym razem Sofitel Grand Sopot postanowił nas wesprzeć i w listopadzie każde 10 złotych od każdego zabiegu przeznaczał na wyjątkowy cel- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnego w czasie zajęć z uczniami naszej szkoły. Dziękujemy bardzo!

 Kompielisko Morskie Sopot

 

Dzięki sponsorowaniu ze strony
Kąpieliska Morskiego Sopot Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie poprzez Stowarzyszenie ZADBA, otrzymał testy do badania psychologicznego SON-R dla małych  oraz starszych dzieci i młodzieży.

Testy pozwalają na ocenę  funkcjonowania poszczególnych sfer dzieci, u których często ze względu na wczesny wiek lub nieposługiwanie się mową -nie można lub trudno określić poziom rozwoju intelektualnego innymi metodami/ testami.  Diagnoza SON-R pozwoli na precyzyjne określenie sfer najbliższego rozwoju dzieci, dobranie do nich metod pracy terapeutycznej i edukacyjnej oraz umożliwi  monitrowanie skuteczności terapii. Testy SON-R są wykorzystywane do badania preferencji warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwalają na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Dzięki nim można  obliczyć wiek rozwojowy dzieci dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Testy umożliwiają określenie postępów dzieci po roku terapii.
Kompielisko Morskie Sopot pomogło w zakupie dla szkoły nowego sprzętu nagłaśniającego

 

Restauracja Polska ZAGRODA

zasponsorowała bogaty poczęstunek na Integracyjny Bal 100-lecia , zorganizowany 17 października 2018 roku przez naszą szkołę.