INFORMACJE


16.12.2019

DRODZY RODZICE!

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i liczymy na dalsze wsparcie Rady.

Wpłaty na nasz fundusz umożliwiają zakup atrakcyjnych nagród dla naszych dzieci, upominków na Mikołajki, Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka czy na zakończenie roku szkolnego.
Dofinansujemy i pokrywamy koszty wycieczek, potrzeby socjalne uczniów, wyposażenia sal i wsparcia finansowego uroczystości szkolnych.
Swoje pomysły i potrzeby prosimy zgłaszać do swojego reprezentanta Komitetu Rodzicielskiego

W roku szkolnym 2019/2020 RR ustaliła składkę miesięczną na Radę Rodziców w kwocie 10 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w dowolny sposób: jednorazowo, w kilku lub 2 ratach ( raz na półrocze), miesięcznie.
BARDZO PROSIMY o dokonywanie wpłat na konto:

PKO SA o. w Sopocie 72 1240 1242 1111 0010 0107 8960
w tytule przelewu prosimy dopisać imię i nazwisko ucznia.

Prezydium Rady w składzie:
Joanna Kościk - przewodniczący Rady
Tomasz Krzemiński - wiceprzewodniczący Rady
Lina Dauksaite - sekretarz Rady
Katarzyna Imielska - skarbnik

e-mail: sekretarzrr@gmail.com

16.12.2019

21.09.2019

30.10.2018

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

Bezpłatne przejazdy dla uczniów uzależnione są nie od miejsca nauki, a od miejsca zamieszkania (decyduje adres podany w legitymacji ucznia), i tak: >>>>>więcej w zakładce dla rodzica

25.09.2018

PRZESIEWOWE BADANIE WZROKU

Opis znajduje się w plikach do pobrania

15.09.2018

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW uzależnione są nie od miejsca nauki, a od miejsca zamieszkania (decyduje adres podany w legitymacji ucznia), i tak:

05.09.2018

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020
WTORKI / CO DRUGI WTOREK/