INFORMACJE


16.12.2019

DRODZY RODZICE!

DRODZY RODZICE!

W roku szkolnym 2021/2022 RR ustaliła składkę na Radę Rodziców w kwocie 10 zł. miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w dowolny sposób: jednorazowo, w kilku lub 2 ratach ( raz na półrocze), miesięcznie.
BARDZO PROSIMY o dokonywanie wpłat na konto:

PKO SA o. w Sopocie 72 1240 1242 1111 0010 0107 8960
w tytule przelewu prosimy dopisać imię i nazwisko ucznia.

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i liczymy na dalsze wsparcie Rady!

W roku szkolnym 2020/2021 wpłaty na nasz fundusz umożliwiły zorganizować:
1. Dzień nauczyciela – zakup tortów oraz kartek z życzeniami.
2. Mikołajki - upominek dla każdego ucznia.
3. Papier do Polaroidu do zabawy Walentynkowej.
4. Na Dzień Dziecka oraz na rożnie wycieczki RR przeznaczyło 50zl. na każde dziecko.
5. Zakończenie roku szkolnego.

Również dofinansujemy i pokrywamy koszty wycieczek, potrzeby socjalne uczniów, wyposażenia sal i wsparcia finansowego uroczystości szkolnych.

Zapraszamy do dołączenie do grupy na Facebooku
ZSS nr 5 "Rodzice" :)

Prezydium Rady w składzie:
Joanna Kościk - przewodniczący Rady
Agnieszka Wysocka- wiceprzewodniczący Rady
Lina Dauksaite - sekretarz Rady
Katarzyna Imielska – skarbnik

e-mail: sekretarzrr@gmail.com

16.12.2019