ELEKTRONICZNY DZIENNIK LIBRUS


Librus
Librus
13.11.2017

Zachęcamy wszystkich rodziców do korzystania z elektronicznego dziennika LIBRUS.
- na bieżąco można sprawdzać frekwencję i oceny bieżące swojego dziecka plan zajęć
- kontaktować się ze szkołą, przede wszystkim z nauczycielami uczącymi daną klasę/ ucznia, ale także np. z dyrektorem szkoły
- dowiadywać się z ogłoszeń, terminarza i wiadomości o aktualnych wydarzeniach w szkole, informacjach o zastępstwach, odwołanych zajęciach, jadłospisie obiadowym